Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenie sortowni odpadów

W dniu 18 listopada br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych przez zakładową grupę ratowniczą, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki JRG i OSP, podawanie prądów wody w natarciu przy wykorzystaniu przenośnych DWP oraz organizacja punktu czerpania wody na przepływającej strudze w odległości 600m od terenu zakładu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 2 z Kalisza oraz Jednostki OSP z terenu gminy Ceków: OSP Ceków, OSP Kamień, OSP Przespolew i OSP Morawin. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

 

tekst: bryg. Dariusz Byliński

foto: mł.bryg Grzegorz Orlikowski