Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu

W dniach od 19 do 21 września br. na terenie zakładu PUK S.A. przy ul. Bażanciej w Kaliszu przeprowadzono zapoznanie z obiektem, a także w dniu 20 września br. ćwiczenie praktyczne z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych połączonych z ewakuacją całego stanu osobowego w przedsiębiorstwie. W ćwiczeniu praktycznym brało udział 9 zastępów w tym 35 strażaków. Zakres szkolenia dotyczył taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów. Scenariusz uwzględniał pożar w pomieszczeniu sortowni odpadów, gdzie doszło do z zasłabnięcia pracownika. Zwrócono szczególną uwagę na współprace między strażą pożarną i wyznaczonymi pracownikami. Zbudowano punkt czerpania wody wykorzystując naturalny ciek wodny jakim jest rzeka Prosna płynąca ok 300 m. od zakładu. Utrudnieniem dla jednostek OSP skierowanych do budowy tego odcinka była wysoka skarpa ok 6m oraz niski poziom lustra wody. Działania strażaków prowadzone były w pełnym zabezpieczeniu asekuracyjnym. Sprawdzono wydatek pomp pływających oraz działko do podawania wody. Dodatkowym elementem w obranym założeniu było doskonalenie taktyki wykorzystującej cysternę oraz ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy tworząc bufor wodny umożliwiający uzyskanie wydatku do 6000 l/min. W praktyce taki układ powinien być spięty w jedną całość począwszy od punktu czerpania wody, a kończąc na linii zasilającej bezpośrednio prądy gaśnicze. W ćwiczeniu brały udział zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis i OSP Kalisz-Sulisławice.

Całe ćwiczenie zakończono podsumowaniem z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. na którym wymieniono się cennymi uwagami oraz nasuwającymi się spostrzeżeniami.

 

Opracowanie i zdjęcia : mł.kpt Grzegorz Kuświk