Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenach leśnych

W dniach 21, 22, 23 kwietnia br. wszystkie zmiany służbowe JRG nr 1 i 2 w Kaliszu w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadziły ćwiczenia dotyczące taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów lasów, traw i nieużytków. Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na organizację punku czerpania wody oraz dostarczanie wody na duże odległości. Przeprowadzono ćwiczenia z zastosowaniem przepompowywania i przetłaczania wody. Sprawdzono praktycznie parametry pomp oraz urządzeń do podawania wody. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP Godziesze Wielkie, OSP Brzeziny i OSP Aleksandria. W bieżącym tygodniu dla wszystkich zmian służbowych prowadzone są szkolenia z udziałem pracownika Lasów Państwowych.