Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na Prośnie

W ramach doskonalenia zawodowego w miesiącu sierpniu 2017roku zmiany służbowe JRG nr 1 i 2 w Kaliszu uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych z zakresu „Technologii zbierania oleju z wód powierzchniowych przy użyciu zapory płaszczowej i sorpcyjnej”. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczych na akwenach i ciekach wodnych  z wykorzystaniem zapory płaszczowej i sorpcyjnej oraz organizacji łączności na potrzeby KDR. Działania zastępów polegały na ustaleniu prędkości nurtu rzeki, wyboru miejsca sprawienia zapory i usunięciu substancji ropopochodnej, która płynęła  rzeką Prosną. Przeprowadzone ćwiczenia potwierdziły właściwe przygotowanie strażaków, do tego rodzaju działań ratowniczych. 
Opracowanie i zdjęcia: bryg. Grzegorz Orlikowski