Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia - Lasy 2018

Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Kalisz oraz Nadleśnictwa Grodziec.

W dniach 23, 24, 25 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia  z zakresu gaszenia pożarów lasów na terenie nadleśnictwa Kalisz oraz nadleśnictwa Grodziec w których uczestniczyły zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP z terenu powiatu kaliskiego. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział 150 strażaków. Ćwiczenia dotyczyły taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów lasów, traw i nieużytków.  Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na współprace miedzy strażą pożarną i służbami leśnymi, a także organizację punktu czerpania wody i dostarczaniu jej na duże odległości. Ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem dowożenia, a następnie po wybudowania magistrali wodnej przetłaczania wody na odległość około 800 metrów z wydajnością 1600 l/min. Sprawdzono praktycznie parametry pomp pożarniczych oraz urządzeń do podawania wody, a także możliwości zbudowania buforu wodnego przy użyciu nowego przenośnego zbiornika na wodę o pojemności 13000l. Dodatkowym elementem było doskonalenie organizacji łączności na terenie akcji przy użyciu samochodu SLDiŁ. Obsadę pojazdu stanowili dyżurni SKKM w Kaliszu i funkcjonariusz odpowiedzialny za poprawne działanie łączności w komendzie. Głównym zadaniem SLDiŁ było koordynowanie działań, organizacja łączności oraz przekazywanie najważniejszych informacji do SKKM w Kaliszu. Ćwiczenia odbywały się w trzech różnych lokalizacjach tj. Leśnictwie Morawin, m. Murowaniec gm. Koźminek i uczestniczyło w nich JRG nr 1 i  nr 2 w Kaliszu, OSP Koźminek, OSP Lisków, OSP Kamień, OSP Ceków i OSP Pietrzyków. W kolejnym dniu ćwiczenia odbyły się w Leśnictwie Zajączki gm. Brzeziny gdzie uczestniczyły jednostki: JRG nr 1 i nr 2 w Kaliszu, OSP Brzeziny, OSP Aleksandria, OSP Godziesze, OSP Iwanowice oraz OSP Zajączki. Ostatniego dnia ćwiczenia odbyły się w Leśnictwie Lipe, gm. Blizanów, uczestniczyły w nich JRG nr 1 i nr 2 w Kaliszu, OSP Blizanów, OSP Stawiszyn, OSP Zbiersk, OSP Mycielin oraz OSP Tykadłów. Przebieg poszczególnych ćwiczeń został podsumowany przez uczestniczące w szkoleniu zastępy wraz z nadleśniczymi na danym terenie. 

Tekst i zdjęcia: KM PSP w Kaliszu