Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia GAZY 2018

W dniu 29 października przy ulicy Kuklińskiego w Kaliszu w miejscu gdzie przechodzi gazociąg wysokiego ciśnienia przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno – bojowe z zakresu taktyki gaszenia pożarów gazociągów. 

W założeniu ujęto, pożar gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscowości Kalisz przy ul. Kuklińskiego. Bezpośrednio pożarem zagrożone są cztery domy. 

W celu obrony zagrożonych budynków po przyjeździe KDR podjął decyzje o dysponowaniu kolejnych SiS, a następnie wydał rozkaz podania sześciu prądów wody w obronie na budynki mieszkalny z dwóch stron pożaru. Z wschodniej strony pożaru gazociągu podawano cztery prądy za pomocą dwóch pojazdów GBA 2,5/16 które był zasilane metoda przetłaczania przez trzy pojazdy GCBA rozstawione co 200 metrów, z zachodniej strony pożaru rurociągu podano dwa prądy wody z GBA 2/17 które było zasilane pojazdem GCBA 9,5/60 który miał za sobą rozłożony zbiornik wody o pojemności 13 m3 który pełnił role buforu wodnego i dostarczana do niego była woda za pomocą dowożenia przez dwa pojazdy GBA. Zbudowano dwa punkty czerpania wody. Z jednego punktu czerpania zastosowano przetłaczanie na odległość około 700 metrów, z drugiego punktu czerpania zorganizowano dostarczanie wody za pomocą dowożenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostarczania wody udało się zachować ciągłość podawania wody przez cały okres ćwiczenia. Po zakręceniu zaworu gazu przez firmę GAZ SYSTEM i wypalaniu pozostałego w nim gazu zakończono ćwiczenia. Łączność na terenie akcji była zorganizowana na bazie samochodu SLDIŁ.

Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizację następujących założeń:

  • przeprowadzenie odpowiedniego rozpoznania,
  • ewakuacja osób z miejsca zdarzenia,
  • zbudowanie dwóch punktów czerpania wody na rzece Prośnie i dostarczanie jej za pomocą dowożenia oraz przetłaczania,
  • obrona zabudowań przed promieniowaniem cieplnym wynikającym z pożaru gazociągu,
  • sprawdzenie stosowania obowiązujących zasad łączności z wykorzystaniem samochodu SLDiŁ.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w celu podniesienia gotowości bojowej,
oraz zapoznania z charakterystyką pożaru gazociągów przez jednostki PSP i OSP.
Szczególną uwagę podczas ćwiczeń zwrócono na zaopatrzenie wodne,
które przy pożarach tego typu odgrywałoby kluczową rolę. Dzięki zapewnieniu właściwego zaopatrzeniu wodnego, można było utrzymać odpowiednią wydajność podawania wody w obronie na palące się budynki.  

W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów, reprezentujących jednostki JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Tykadłów, OSP Blizanów, OSP Rychnów oraz OSP Warszówka. Łącznie 55 strażaków, w tym 18 strażaków z JRG i KM PSP w Kaliszu.

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu