Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia dużej wydajności II

W dniach 27 – 29 sierpnia br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Chłodni Składowej „ALCES” w miejscowości Tłokinia Kościelna. Dzięki uprzejmości właścicieli zakładu możliwe było przeprowadzenie ćwiczeń podczas których założono zbudowanie układu wodno – pompowego dużej wydajności. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza oraz Jednostki OSP z terenu gminy Opatówek: OSP Opatówek, OSP Rajsko, OSP Cienia II (27.08) i OSP Tłokinia Wielka, OSP Borów, OSP Chełmce (29.08).

Założenie do ćwiczenia:

Założono pożar całkowity budynku magazynowego w którym składowane są artykuły spożywcze. Ze względu na rozmiary obiektu i wielkość pożaru przyjęto iż w miarę dojazdu poszczególnych jednostek na miejsce pożaru będą podawane kolejne prądy wody które w ostateczności osiągną sumaryczną wydajność Qw= 5400 l/min.

W pierwszej kolejności na miejsce przyjechały 3 zastępy gaśnicze OSP z terenu gminy Opatówek. Ich głównym zadaniem było sprawienie dwóch prądów wody w obronie sąsiadujących budynków. W międzyczasie ratownicy zaczęli organizować punkt czerpania wody z pobliskiego stawu. W tym celu sprawili zbiornik brezentowy i 2 motopompy które swoją wydajnością umożliwiły osiągnięcie wydatku wody w ilości 1600 l/min z działka wodno – pianowego zainstalowanego na samochodzie OSP Opatówek. W drugiej kolejności zostały wprowadzone do akcji 3 zastępy JRG. Głównym ich zadaniem było zorganizowanie punktu czerpania wody z pobliskiego stawu poprzez uruchomienie motopompy dużej wydajności. Motopompa zasilała ciężki samochód gaśniczy z JRG nr 2. Następnie ratownicy z JRG sprawili przy palącym się obiekcie dwa działka wodno – pianowe z których każde miało wydajność 1900 l/min. Po podłączeniu linii wężowych uruchomiono cały układ wodny, który rozpoczął podawanie wody na palący się obiekt.

W efekcie końcowym uzyskano skuteczne 3 prądy wody o Qwd. = 5400 l/min. Podczas ćwiczeń sprawdzono również inne konfiguracje układu oraz sprzętu do podawania wody w dużych ilościach. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanego zadania, porównano uzyskane parametry pracy sprzętu z wiedzą teoretyczną.

 

tekst: bryg. Dariusz Byliński

foto: st.asp. Grzegorz Kuświk