Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia dowódczo - sztabowe

W siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu odbyły się ćwiczenia dowódczo sztabowe, których tematem był wypadek w komunikacji drogowej z dużą liczbą osób poszkodowanych. Uczestnikami ćwiczenia byli pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych komendy, służba dyżurna SKKM i dowódcy, z-cy dowódców JRG nr 1 i 2 w Kaliszu.

Założeniem do ćwiczeń był wypadek drogowy 3 pojazdów: autobusu, samochodu osobowego i busa przewożącego osoby na DK12 pomiędzy Kaliszem i Opatówkiem. W wyniku zdarzenia osoby podróżujące pojazdami doznali licznych obrażeń.

W celu odpowiedniego przeprowadzenia ćwiczenia, realizowane zadania podzielono na dwie części, które wykonano w dniach 30 października i 4 listopada br.

Pierwsza część polegała na przedstawieniu założeń do ćwiczenia, wyznaczeniu celów i zadań do realizacji oraz wyznaczeniu osób funkcyjnych.

Druga część ćwiczeń miała na celu sprawdzenie realizacji wyznaczonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne, sprawdzenie faktycznych możliwości realizowanych zadań przez poszczególne służby i jednostki ksrg. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem opracowanych wniosków przez poszczególnych rozjemców. Zwrócono szczególną uwagę na elementy, które mogą stwarzać trudności w prowadzeniu działań ratowniczych z dużą liczbą osób poszkodowanych.