Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia całego stanu komendy

W dniu 21 listopada br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu odbyły się ćwiczenia całego stanu osobowego oraz jednostek z terenu miasta Kalisza. O godz. 7:00 Dyżurny Operacyjny Powiatu Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu rozpoczął alarmowanie zgodnie z poleceniem Komendanta Miejskiego.

O godz. 9:00 przystąpiono do realizacji założeń ćwiczenia. Omówiono instrukcję alarmowania KM PSP w Kaliszu, rodzaje alarmów oraz zadania i obowiązki osób funkcyjnych. Przedstawiono poszczególne warianty alarmów w zależności od występującego zagrożenia. Ćwiczenia zakończono szkoleniem na temat prowadzonych działań ratowniczych podczas których zachodzi podejrzenie porażeniem prądem elektrycznym. Szkolenie przeprowadzono z udziałem pracownika energetyki kaliskiej.

 

Tekst: bryg. Byliński Dariusz

Foto: mł.kpt. Kuświk Grzegorz.