Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa chemicznego i pożarów wewnętrznych

Ćwiczenia „Pożary wewnętrzne” 11-13.08.2014

 

W dniach 11-13.08.2014 r. na terenie KM PSP w Kaliszu odbyły się ćwiczenia praktyczne z pożarów wewnętrznych w których uczestniczyły zastępy z JRG 1 oraz JRG 2.. Ćwiczenia praktyczne były poprzedzone zajęciami teoretycznymi w dniach 4-6.08.2014 r. Głównym celem było przećwiczenie przeszukiwania pomieszczeń w warunkach dużego zadymienia, przy mocno ograniczonej widoczności. Aby osiągnąć taki stan ćwiczącym ratownikom zaklejano wizjery w maskach ODO. Dzięki takiemu zabiegowi widoczność była zredukowana do zera co odzwierciedla warunki w trakcie prawdziwego pożaru. Następnie ratownicy musieli udać się na przeszukanie pomieszczenia znajdującego się na I piętrze w którym znajdował się strażak który w trakcie prowadzonych działań został poszkodowany i musiał być ewakuowany na zewnątrz budynku. W trakcie ćwiczeń prowadzona była korespondencja radiowa zgodnie z zasadami organizacji łączności w PSP. Był to pierwszy etap z cyklu warsztatów o tej tematyce. Zajęcia będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

 

Ćwiczenia „HAZMAT” 19-21.08.2014

 

W dniach 19-21.08.2014 r. na terenie KM PSP w Kaliszu odbyły się ćwiczenia dotyczące transportu substancji niebezpiecznych oraz ich oznakowania. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG 1 oraz JRG 2. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych omówione zostały zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG, oznakowanie materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim oraz zasady postępowania w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych do środowiska. Podczas części praktycznej strażacy ćwiczyli metody uszczelniania uszkodzonych zbiorników zawierających substancje niebezpieczne. Zasymulowany został również wypadek samochodu przewożącego takie substancje. W dniach 25-27.08.2014 r. warsztaty „HAZMAT” będą kontynuowane.

 

tekst,foto. pchor. Tomasz Sobczak