Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Budżet Obywatelski w Kaliszu

Dziękujemy!

Dzięki Państwa głosom zrealizowany zostanie projekt pn. "Zakup 2 samochodów rozpoznawczo-ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu".

W ramach tego projektu zostaną zakupione 2 samochody z napędem 4x4, które pomogą nam w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo, każdy z samochodów będzie posiadał na wyposażeniu kamerę termowizyjną, lancę gaśniczą, kurtynę dymową i sprzęt łączności.

Kolejnym projektem, który również zostanie zrealizowany i który podniesie znacząco bezpieczeństwo Kaliszan, jest zadanie pn. „Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi”. Część zakupionych defibrylatorów z tego projektu trafi również do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie m. Kalisza.

Dzisiejsze wyniki okazały się również szczęśliwe dla naszych kolegów i koleżanek z OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz - Lis, ponieważ ich projekty również zdobyły największą liczbę głosów w zadaniach lokalnych.

Jeszcze raz dziękujemy!