Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Będzie nowy pojazd w JRG nr 1

W dniu 3 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie jednostki KM PSP w Kaliszu.” Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,1 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 880 tys. zł. Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu. Dzięki realizacji projektu nastąpi usprawnienie systemu przeciwdziałania zagrożeniom na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl