Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Badania okresowe członków OSP i kursu KPP

Informujemy, że ważność badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych, które skończyły się po 7 marca 2020 r. została przedłużona do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli członek OSP posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytułu ratownika którego ważność kończyła się 14 marca 2020 r. lub później to ważność ta zostaje przedłużona do 60 dni od dnia odwołania tego stanu.

Opracował: mł. bryg. Radosław Marek