Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Awanse na wyższe stopnie służbowe

14.11.2019r. podczas uroczystej zmiany służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 oraz nr 2 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński oraz Z-ca Komendanta Miejskiego st. bryg. Dariusz Byliński wręczył wyróżniającym się funkcjonariuszom decyzje Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzeja Bartkowiaka o awansie na wyższe stopnie służbowe.

Na stopień starszego ogniomistrza:

- ogn. Adam Solarczyk;

Na stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Paweł Zmyślony;

Na stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Jakub Pietrzak

Awansowanym strażakom składamy gratulacje i życzymy dalszych wielu sukcesów w służbie.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. sztab. Krzysztof Knop, asp. Szymon Zieliński