Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Autocysterna dla OSP Brzeziny

9 lipca 2020 r. były dniem szczególnym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, do OSP w Brzezinach został przekazany specjalistyczny samochód autocysterna Tatra dotychczas użytkowana w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach to wzorowa jednostka OSP znajdująca się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i realizująca swoje zadania na terenie gminy Brzeziny oraz powiatu kaliskiego. Samochód typu autocysterna niewątpliwie wzmocni potencjał bojowy jednostki, a fakt, że jednostka znajduje się na terenach zalesionych poprawi zabezpieczenie pożarowe lasów.

 

W uroczystości przekazania pojazdu wzięli udział m.in. Minister Jan Dziedziczak,  Poseł na Sejm RP Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Zamelczyk, Komendant Miejski PSP w Kaliszu mł. bryg. Sławomir Kotoński, Z-ca Wójta Gminy Brzeziny Bogna Stysiak-Gałka, przedstawiciele władz samorządowych oraz druhowie OSP w Brzezinach.

 

Opracował: mł. kpt. Szymon Zieliński

 

Zdjęcia: mł. kpt. Albert Famulski