Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Narada roczna w KM PSP Kalisz

W czwartek 27 lutego 2020r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł. bryg. Roberta Natunewicza – p.o. Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2019 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście:

Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski,

Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak,

Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Tadeusz Skarżyński,

Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek,

Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki,

Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł,

Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk,

Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny,

Wójt Gminy Mycielin Rafał Szelągowski,

Sekretarz Gminy Lisków Karolina Włodarczyk

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu Paweł Sobczak,  

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Bernard Niemiec,

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej w Kaliszu mł. asp. Piotr Kubat,

Prezes Koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P. w Kaliszu Julian Kaleta,

 

Podczas narady naczelnicy wydziałów KM PSP w Kaliszu w Kaliszu w formie multimedialnej prezentacji przedstawili informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym. Podsumowując naradę głos zabrali zaproszenie goście, którzy pogratulowali udanego roku i życzyli sukcesów w następnych latach. Uroczystość była również okazją do podziękowania za wzorową służbę dwóm naszym kolegom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Kalisz st. bryg. Dariuszowi Bylińskiemu oraz Zastępcy Dowódcy JRG nr 2 w Kaliszu asp. sztab. Krzysztofowi Knopowi.

 

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński