Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odbyło się seminarium

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu i  Radą Federacji SNT NOT w Kaliszu.

Seminarium otworzył mł.bryg Sławomir Kotoński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Paweł Sobczak, przewodniczący Koła SITP w Kaliszu. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, udział wzięło 125 osób. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu st.kpt. Marek Piekutowski – naczelnik wydziału kontrolno rozpoznawczego oraz bryg. Daniel Kuchowicz, którzy omówili zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów. Kolejne referaty dotyczyły min.: wymagań dla ścian zewnętrznych budynków, zbiorników przecipożarowych oraz zapotrzebowania wody do zewnętrznego gaszenia, pompowni przeciwpożarowych, oddymiania klatek schodowych, wymagań dla terenowej wyrzutni pożarowej przeznaczonej dla potrzeb oddymiania garaży. Omawiane zagadnienia wywoływały liczne dyskusje, które pozwalały uporządkować wiedzę omawianych zagadnień.

Jest to już kolejne seminarium organizowane przez kaliskie Koło SITP, którego statutowym celem jest propagowanie fachowej wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.

Materiały z konferencji:

1. KW PSP - Zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów.pdf

2. M.Hyjek - Wymagania dla ścian zewnętrznych budynków w Polsce i innych krajach.pdf

3. PROMAT - Przeszklenia Promaglas oraz Promat Syatemglas.pdf

4. F.Grzelka - Zaopatrzenie wodny do zewnętrznego gaszenia.pdf

5. Wilo Polska - Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego.pdf

6. G.Kubicki - Systemy oddymiania klatek schodowych.pdf

7. G.Majda - Odległość terenowej wyrzutni pożarowej dla potrzeb oddymiania garaży.pdf