Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ślubowanie strażaków

5 kwietnia 2019 r. w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu st. bryg. Dariusza Bylińskiego, funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej  odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych strażaków:

str. Paweł Kąkol

str. Maciej Owczarek

To bardzo ważny moment dla każdego strażaka. Młodzi ratownicy przysięgali być ofiarnymi i mężnymi, w ratowaniu życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia oraz wykonywać wszelkie powierzone zadania służbowe.

Wcześniej musieli przejść szereg badań i testów mających na celu stwierdzenie przydatności do służby, a przed nimi siedmiomiesięczne szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka połączone z praktykami w macierzystych jednostkach w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Pełniąc służbę przygotowawczą, w tzw. „podziale bojowym”, przez trzy kolejne lata będą udowadniać, że nadają się do pracy w Państwowej Straży Pożarnej ratując ludzkie życie i mienie.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Foto: mł. asp. Albert Famulski