Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „Kręci nas bezpieczeństwo”

Kalisz – „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”

 W miesiącu lutym br., funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili kampanię społeczną pod hasłem „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”. W spotkaniach brały udział dzieci w wieku 6 – 12 lat. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, oraz miejscem ich pracy. 

Na zajęciach poruszono tematykę związaną z niebezpieczeństwem, jakie stwarza pożar, oznakowanie znakami bezpieczeństwa w przedszkolu, drogi pożarowe, oraz działania, które należy podjąć w razie zagrożenia (ewakuacja, numery alarmowe).

Opracował: mł asp. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu