Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

W dniu 6 lutego 2019 roku, w siedzibie jednostki OSP Koźminek odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe z rolnikami pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Akcja zorganizowana została pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze komendy: st. bryg. Dariusz Byliński Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu oraz mł. asp. Damian Knop, Kierownik Sekcji Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy. Omówione zostały zagadnienia prewencyjne istotne dla bezpieczeństwa pożarowego gospodarstw rolnych. Prelekcja poparta została prezentacją multimedialną, która uwzględniała takie zagadnienia jak: zasady bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach rolnych, zabezpieczenie składowania płodów rolnych, postępowanie na wypadek pożarów w gospodarstwach rolnych, zagrożenia związane z wypalaniem traw i ściernisk oraz konsekwencje prawne. Przedstawiona tematyka odebrana została z dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia co w przyszłości zapewne podniesie wśród rolników zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Tekst, foto: st. bryg D. Byliński, mł. asp. D. Knop, Aleksandra Gruszka