Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W środę 2 maja 2018 roku w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu odbyły się uroczyste Apele z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Pod siedzibą JRG nr 1 i KM PSP w Kaliszu o godzinie 7:30 dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – st. kpt. mgr inż. Sławomirowi Kotońskiemu o gotowości do uroczystego apelu, po czym z głośników rozległ się Hymn Polski, funkcjonariusze oddali honory, a na maszt powędrowała Flaga Biało – Czerwona.

Równie uroczyście przebiegł Apel w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2, którą swą obecnością zaszczycił Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu bryg. mgr inż. Dariusz Byliński.

Komendanci Miejscy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, po krótkim wystąpieniu odczytali w Jednostkach okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na koniec nastąpiło odczytanie rozkazów dziennych i zmiana służby, po czym strażacy powrócili do realizacji codziennych zadań służbowych.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński, st. ogn. Marek Jachowicz