Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Wizyta V-ce Ministra MSWiA i Komendanta Głównego w Kaliszu

W środę 3 stycznia 2018 r. podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu, Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w asyście komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka przekazali do służby nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd ten zastąpi użytkowany od 2004 r. samochód, który znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczej - Gaśniczej nr 2 w Kaliszu. – Ten samochód służyć będzie bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców tego terenu. Dzisiaj straż pożarna reaguje na najróżniejsze zagrożenia. To, że czujemy się w Polsce bezpiecznie, to zasługa Waszej ofiarności - podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński. Natomiast komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podkreślił, że to m. in. dzięki tzw. ustawie modernizacyjnej służb mundurowych podległych MSWiA możliwy jest zakup sprzętu zarówno dla jednostek ochotniczych, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Tylko w roku 2017 udało się zakupić 334 nowe samochody pożarnicze, a ten dzisiaj przekazywany w Kaliszu jest 335 samochodem.

Wartość zakupu pojazdu wyniosła 1 179 570 zł, na które złożyło się dofinansowanie w kwocie 700 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  - 180 000 zł  i Miasta Kalisza - 299 570 zł. 

Uroczystość ta była doskonałą okazją, aby wręczyć akty powołania nowo powołanym zastępcom komendantów PSP. Z dniem 3 stycznia 2018 roku st. kpt. Sebastian Kozłowski został powołany na zastępcę komendanta miejskiego PSP w Lesznie, natomiast kpt. Piotr Pietrucha na zastępcę komendanta powiatowego PSP w Turku.

Warto wspomnieć, że na uroczystości oprócz grona strażaków, było również zacne grono gości w tym Parlamentarzyści RP z ziemi kaliskiej Piotr Kaleta, Jan Mosiński oraz Andrzej Wojtyła, Andżelika Możdzanowska  - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski, Biskup Edward Janiak, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz środków masowego przekazu.

Po uroczystości minister Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP i komendantem wojewódzkim PSP w Poznaniu złożyli wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym poległych strażaków.

Na podstawie KW PSP opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski, mł. bryg. Sławomir Brandt