Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Odprawa z druhami OSP z KSRG z terenu miasta i powiatu kaliskiego

W dniu 27 września br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu została przeprowadzona odprawa szkoleniowa dla przedstawicieli jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  1. Zakładania kont w systemie Rejestrze Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  2. Dokonywania oceny stanu pacjenta w kontekście podejmowania lub odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych podczas prowadzonych działań.
  3.  Zasad organizacji łączności na miejscu akcji.
  4.  Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy alarmowej i po dojeździe do miejsca zdarzenia.
  5. Procedur przekazywania komunikatów pogodowych, informacji i poleceń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Opracował: st. kpt. Tomasz Polak
Zdjecia: asp. Szymon Zieliński