Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Narada roczna w KM PSP w Kaliszu

We wtorek 7 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł. bryg. Dariusza Matczaka – Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Celem narady było podsumowanie działalności kaliskich strażaków w minionym 2016 roku. W naradzie udział wzięli strażacy i  pracownicy cywilni zatrudnieni w Komendzie, a  także zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza Zbigniew Włodarek, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz, Zastępca Burmistrza  Miasta i Gminy  Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek, Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Lisków Katarzyna Włodarczyk, Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy, Wójt Gminy Ceków Mariusz Chojnacki, Przedstawiciel Wójta Gminy Żelazków Marek Ginalski, wieloletni Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. w st. spocz. Wieńczysław Prokop, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej w Kaliszu kpt. Piotr Pietrucha.

Komendant Miejski st. kpt. Sławomir Kotoński w formie multimedialnej prezentacji przedstawił informacje z realizacji zadań Komendy w roku ubiegłym oraz plan działań na rok 2017. Podczas narady głos zabrał mł. bryg. Dariusz Matczak, który w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka podziękował pracownikom Komendy za kolejny rok trudnej, strażackiej służby, władzom samorządowym miasta i powiatu za przychylność oraz wsparcie strażackich potrzeb. Wyrazy uznania i słowa podziękowania za dokonania minionego roku przekazali strażakom również Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza Zbigniew Włodarek, Wicestarosta Kaliski Jan Kłysz oraz st. bryg. w stan. spocz. Wieńczysław Prokop.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Radosław Marek