Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego

W dniach 12,13 i 14 marca w ramach doskonalenia zawodowego w JRG nr 2 w Kaliszu prowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zakres szkolenia obejmował: metody udrażniania dróg oddechowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniu automatycznej defibrylacji zewnętrznej oraz postępowanie z osobą poszkodowaną w przypadku: złamania, zwichnięcia lub skręcenia. Tematyka związana  z ratownictwem medycznym, jest częstym elementem doskonalenia zawodowego. Zajęcia szkoleniowe wizytował Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu, który pozytywnie ocenił organizację oraz poziom prowadzonego szkolenia.