Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Monitoring pożarowy

Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu więcej: tutaj

W celu przyłączenia obiektu systemem transmisji sygnałów alarmów pożarowych do stacji odbiorczej znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, należy złożyć wniosek wraz z załacznikami do pobrania poniżej:

1. Wniosek o przyłaczenie obiektu - druk do pobrania

2. Karta obiektu - druk do pobrania

3. Procedura określająca sposób postępowania jednostek PSP - druk do pobrania

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej - druk do pobrania