Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Obchody Dnia Strażaka w KM PSP w Kaliszu

W dniu 16 maja w siedzibie Komendy Miejskiej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i wręczeniem medali dla wyróżnionych strażaków.

Na spotkanie przybył Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Adam Langner oraz zaproszeni goście:

Andżelika Możdżanowska   - Senator R.P.

Witold Sitarz                      - Senator R.P.

Leszek Aleksandrzak         - Poseł na Sejm R.P.

Józef Racki                        - Poseł na Sejm R.P.

Janusz Pęcherz                  - Prezydent Miasta Kalisza

Andrzej Dolny                     - V-ce Starosta Kaliski

Radosław Kołaciński          - Przewodniczący Rady Miasta Kalisza

Aleksander Quoos             - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM w Kaliszu

Irena Sawicka                    - Skarbnik Miasta Kalisza

dh Bogumił Łaczyński    - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP R.P. w Poznaniu

mł. insp. Mirosław Ścisły    - Komendant Miejski Policji w Kaliszu

ppłk. Andrzej Krupiński       - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kaliszu

ppłk Krzysztof Jędrzejak    - Zastępca Komendanta COSSW w Kaliszu

Dariusz Hybś                    - Komendant Straży Miejskiej Kalisza

mjr SG Robert Kaczmarek - Z-ca Komendanta Placówki SG w Kaliszu

asp. sztab. w st. spocz. Julian Kaleta - Prezes Koła nr 8 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kaliszu

            Podczas uroczystości  20 strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Odznaczeni Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:

Medalem Złotym:

- dh Arkadiusz Jakubek – członek OSP Krowica Zawodnia

Medalem Srebrnym:

st. ogn. Włodzimierz Trzepacz

Medalem Brązowym:

- st. asp. Kamil Filipczk

- ogn. Waldemar Jaworski

- st. ogn. Piotr Sip

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

starszego kapitana:

- kpt. Radosław Marek

stopień aspiranta sztabowego:

- st. asp. Paweł Frankowski

- st. asp. Grzegorz Słodkowski

- st. asp. Zbigniew Świątnicki

stopień starszego aspiranta:

- asp. Kamil Filipczak

stopień ogniomistrza:

- mł. ogn. Robert Andrzejczak

- mł. ogn. Mariusz Furman

- mł. ogn. Waldemar Jaworski

- mł. ogn. Arkadiusz Zaradzki

stopień młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Piotr Kubat

- st. sekc. Adam Solarczyk

- st. sekc. Adrian Żabierek

stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Tomasz Nijak

stopień starszego strażaka:

- str. Dawid Napierał

- str. Konrad Szymczak

 

Podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Turku odznaczenia i awanse otrzymali:

stopień starszego brygadiera:

- bryg. Marek Burzyński

Odznaczeni Srebrnym Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę:

- mł. bryg. Jarosław Biernacik

- mł. kpt. Tadeusz Niziołek

- st. ogn. Andrzej Cozaś

Odznaczeni Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

- asp. sztab. Zbigniew Świątnicki

- st. asp. Zdzisława Kaczmarek

- st. ogn. Mirosław Szuleta

 

Podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie nominacje na pierwszy stopień oficerski otrzymali:

stopień młodszego kapitana:

- st. asp. Grzegorz Kuświk

- asp. sztab. Radosław Kopeć

- st. asp. Wojciech Mikucki

- asp. sztab. Tadeusz Nizołek

- mł. asp. Łukasz Portasiak

 

Opracował: kpt. Radosław Marek

Foto: mł. ogn. Albert Famulski

Więcej zdjęć w galerii: tutaj