Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Akcja prewencyjna "STOP pożarom traw"

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Kaliszu zorganizowano spotkanie, którego tematem była akcja prewencyjna „STOP pożarom traw”. Celem spotkania było propagowanie informacji o zagrożeniach pożarowych dotyczących wypalania pozostałości roślinnych na łąkach i nieużytkach rolnych oraz związanych z nimi pożarami traw.

Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym wpływu pożarów traw na ekologię, aspekty ekonomiczne i prawne związane z tego typu pożarami oraz prawidłowe zachowanie podczas zauważenia takiego zdarzenia. Ponadto przedstawiono statystykę pożarów traw w powiecie kaliskim i na terenie całego kraju, a także statystykę osób poszkodowanych i zmarłych w wyniku tych pożarów. Spotkanie swoją obecnością uświetnili m.in. Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu Aleksander Quoos.

  

Opracował: mł. kpt. Maciej Mazurkiewicz